---((-.-)v4n3(-.-))---
va
ne
United Kingdom
Female
Mon, 2nd Mar 1970